Poistenie storno poplatkov a nevyužitej cesty

Kúpená dovolenka mesiace dopredu a nakoniec nemôžete ísť…poistenie pomôže zaplatiť storno poplatok cestovnej kancelárii, náklady na predčasný návrat z dovolenky domov a ďalšie náklady…

Poistenie storno poplatkov

Tu si môžete uzatvoriť poistenie storno poplatkov nevyužitej cesty

Čo dostanete preplatené ?

Sú to platby za služby, ktoré ste si objednali s časovým predstihom (dovolenka, zájazd, cestovný lístok, letenka, ubytovanie, študijný pobyt). Napríklad, ak ste si kúpili dovolenku už v januári ale pôjdete na ňu až v júli (teda chceli ste ísť ale nemôžete).

Veľmi často je využívané aj poistenie nevyužitej cesty. Ide o predčasné ukončenie dovolenky oproti jej plánovanému ukončeniu. Teda, ak sa musíte z dovolenky predčasne a neplánovane vrátiť domov 🙁

Upozornenie: Poistenie stornovacích poplatkov končí momentom nastúpenia na cestu, potom už funguje poistenie nevyužitej cesty.

V akých prípadoch poisťovňa zaplatí náklady storna ? Nie je toho málo:

 • akútne ochorenie alebo úraz (vrátane blízkej osoby a spolucestujúceho)
 • tehotenstvo, ktoré nebolo v čase uzatvárania poistenia známe
 • smrť blízkej osoby alebo spolucestujúceho
 • značná škoda na majetku
 • zničenie a strata cestovných dokladov
 • doručenie predvolania na súdne konanie
 • povolanie na vojenské cvičenie

ďalej sa dá postiť aj:

 • výpoveď daná zamestnávateľom
 • zamietnutie žiadosti o vízum
 • podanie návrhu na rozvod manželstva
 • vodovodné škody
 • zmeškanie nástupu do dopravného prostriedku zo SR z dôvodu nehody
 • vydanie výstrahy štátnym orgánom SR

milujemekretu.sk

4 (80%) 2 votes